rss

Ang Pahayag Ni Pangulong Trump Sa Mga Sundalo Ng Yokota Air Base

English English, Malay Malay, Indonesian Indonesian, ພາສາລາວ ພາສາລາວ, ไทย ไทย, ភាសាខ្មែរ ភាសាខ្មែរ

Pasa sa Madaliang Pagbibigay
November 5, 2017
Yokota Air Base
Fussa, Japan

 

 

PRESIDENT TRUMP: Mas gusto ko ito. (Palakpakan) Sa iyo na ang balabal ko. Ayos ba? Salamat. Salamat mahal. Salamat.

Kakaiba talaga. Ito talaga ay isang grupo ng mga ikinararangal na tao. Salamat po, General Martinez at sa lahat para sa inyong malasakit sa pamumuno sa ating mga kawal dito sa Japan, at salamat – lalung-lalo na sa lahat sa ating mga kahanga-hangang sundalo.

Nandirito tayo ngayon upang magsaya at ipagdiwang ang inyong tagumpay, kaya iuutos ko sa inyo ang isa sa mga paborito ninyong utos. Handa na ba kayo? At ease! At ease! (Palakpalakan) Umupo lang kayo at magpahinga. Magsaya kayo! (Tawanan.) Magsaya lang tayo!

Gusto naming lubos magpasalamat ni Melania kay Embahador Bill Hagerty, na talagang katangi-tangi sa kanyang trabaho. Siya ay katangi-tanging. Lubos ko siyang kilala. Maniwala kayo sa akin, nasa inyo ang isa sa mga pinakamahusay. Siya ang namamahala sa ating embahada sa Tokyo.

Ikinararangal kong makapunta sa napakagandang bansang ito, tahanan ng mga katangi-tanging Hapon! Ang Japan ay kinaiingatang kasangga at mahalagang kakampi ng Estados Unidos. Nagpapasalamat kami sa kanilang malugod na pagtanggap sa amin, at sa ilang dekada ng mainit na pagkakaibigan sa pagitan ng ating dalawang bansa.

Malalim ang paggalang at paghanga ng mga Amerikano sa mga Hapon sa kanilang kahanga-hangang kultura, ang kanilang matatag na kalooban, at ang kanilang maipagmamalaking kasaysayan.

Sa ngalan ng mamamayan ng Estados Unidos, dala ko ang pinakamainit na pagbati para sa mga mamamayan nitong napakagandang bansa. (Palakpakan.)

Hmmm, alam ko na ngayon ang nararamdaman ninyo. Ayos ito. (Tawanan.)

Ang mga biyahe namin sa buong Asya ay magdadala sa amin sa mga makasaysayang lugar, magdadala sa mga magagandang tanawin, at makipag-usap sa maraming tao. Ngunit walang ibang lugar ang gusto kong umpisahan ang aking biyahe kundi dito lang, kasama kayong lahat – ang mga magigiting na sundalo na bumubuo ng hukbo ng Estados Unidos — at ang inyong kamangha-manghang kabalikat, ang Japanese Self-Defense Forces. Salamat at nandirito kayo. Salamat. (Palakpakan.)

Sa lahat sa inyong naninilbihan sa inyong bayan: Salamat po. Salamat po. Salamat po. Sumasaludo kami sa inyo – (Tawanan.) – Ano ang ranggo mo? (Tawanan.) Tatataasan natin ito. (Palakpakan.) Sumasaludo kami sa inyo, ikinararangal namin kayo, at taas-noon naming kasama ang mga mandirigmang nakipaglaban at pinagtanggol ang ating buhay at paninindigan. Ang mga bayan ay itinayo mula sa kagitingan, pagmamahal, at sakripisyo ng mga bayaning katulad ninyo.

Ang bawat isa sa inyo ay nagmamana ng isang maipagmamalaking henerasyon ng mga mandirigmang lumibot sa mga lupang ito nang mahigit na pitong dekada.

Mula sa daanan ng Yokota, lumipad ang mga Amerikanong piloto at itinaboy ang mga manlulusob noong Korean War. Kamangha-manghang kagitingan. Kamangha-manghang katapangan. Dito nila inilunsad ang isang napakahalagang kapayapaan sa gitna ng mahaba at mapait na Cold War. Sa katapusan ng kalunus-lunos na pagtama ng tsunami noong 2011, ang baseng ito ang naglunsad sa Operation Tomodachi—ang pinakamalaking pagtulong sa kasaysayan ng Amerika na nakasagip sa buhay ng libu-libong mga mamamayan ng Japan.

Katulad ng mga dumating bago sa inyo, kayo ay laging handa sa anumang maaring mangyari at hindi ninyo bibiguin ang inyong bansa.

General Martinez, General Chiarotti, General Pasquarette, Rear Admiral Fenton, Brigadier General Winkler, Colonel Moss, at Chief Master Sergeant Greene – namumuno kayo ng may katangi-tanging kakayahan at panata sa mga hukbong nasa ilalim ng inyong pamamahala. Tumatanaw ng utang na loob ang Amerika sa inyo. (Palakpakan.)

Kami ay mapalad na makasama ang malalakas at mahuhusay na mga kakampi. General Maehera, General Asai, General Imaki, at General Ando: Salamat sa inyong pamumuno at serbisyo. Salamat. Maraming salamat. (Palakpakan.)

Sa ngalan ng mga Amerikano, nais kong ipabatid sa bawat isa sa inyo, Amerikano at Hapon, na ang inyong serbisyo at pangako ay tumutulong sa pagpapanatili ng kaligtasan, katatagan, at kalayaan ng lahat.

Nais ko ring ibahagi ang aking pasasalamat sa mga miyembro ng inyong pamilya at mahal sa buhay na nagsakripisyo nang labis upang kayo ay makapaglingkod. Sila ay talagang mga kahanga-hangang tao, at ito ay hindi madali. Tumatanaw ng utang na loob ang Amerika sa inyong lahat.

At kami, sa ating tahanan, ay nagsisimulang – sasabihin ko sa inyo, at mababasa ninyo at makikita ninyo — nang mabuti. Naabot na ng stock market ang pinakamataas. (Palakpakan.) Ang kawalan ng trabaho, sa Estados Unidos, ay pinakamababa sa loob ng 17 tao. (Palakpakan.) Halos dalawang milyong trabaho ang idinadagdag mula noong isang napakaespesyal na araw, ang tawag diyan ay Araw ng Eleksyon, Ika-8 ng Nobyembre. Dalawang milyong trabaho. (Palakpakan.) Napakaraming trabaho.

At ibinigay natin sa ISIS ang sunod-sunod na malulupit na pagkatalo. At napapanahon na. (Palakpakan.)

Talagang nakakapagbigay-siglang makita ang mga Amerikanong Airmen at Marines at – (Palakpakan) – alam ninyo, may isa akong napakagaling na Marine dito: si General Kelly, na isang four-star. May nakakakilala ba kay General Kelly? Nasaan si General Kelly? (Palakpakan.) Kakaiba talaga siya. Ngayon, siya na ang Chief of Staff. Pero gusto niya talaga iyong mga 4 stars. Gusto ko talagang sabihin sa inyo iyon. (Tawanan.)

Pero ang mga Amerikanong Airmen, at ang mga Marines, at ang  mga Japanese Self-Defense Forces na kasama natin ngayong araw, magkabalikat – may pananalig, may paninindigan. At mas may kakayahan. Nagbibigay kayo ng tiwala sa sarili sa puso ng ating mga kakampi, at nagbibigay din kayo ng takot sa puso ng ating mga kaaway. Iyan naman talaga ang dapat mangyari, hindi ba? (Palakpakan.)

Ang ating pagkakaisa ay isang patunay sa kapangyarihan ng kalayaan. Ngayon, ang mga bansang dating nag-umpisa ng giyera ay magkakaibigan at magkakaanib sa paghahangad ng higit na maunlad na mundo. Parating tayo diyan. Parating tayo diyan at higit na mabilis kaysa sa iniisip ninyo.

Dahil sa inyo ngayon, magkakabalikat, nagbibigay kayo ng pag-asa sa bawat nilalang na naghahanap ng kapayapaan.

Ginawa niyong lahat ang Yokota na maging isa sa pinakamahusay na base sa Japan. Sa higit isang dekada, naging tahanan ang baseng ito hindi lang ng Amerikanong mandirigma, kundi pati ang Air Defense Command ng Japanese Air Self-Defense Force. Ngayon, ang baseng ito ay isang mahalagang sentro ng pagkakaisa para sa mga komander ng Amerika at Japan para sa pagplano ng kanilang mga misyon.

Sa higit na 60 taon, ang alyansang militar na naikikita natin dito sa base ay nagtagal bilang pundasyon ng kapangyarihang mamamahala, seguridad, at kaunlaran para sa ating mga bayan, itong rehiyon, at ng buong mundo. Ngayon, nagbibigay galang tayo sa pamanang iyan – isang pamanang ipinagtatanggol at ipinapagyabong ninyo araw-araw.

Namumuno tayo sa himpapawid, karagatan, lupa at kalawakan – hindi lang dahil mayroon tayong pinakamahusay na kagamitan, na talagang mayroon tayo— at siya nga pala, marami sa kanila ay papunta dito; nakita ninyo ang pondong iyan. Talagang kakaiba iyan higit sa dati. Maraming maganda, at bagong kagamitan ay mapupunta dito. Walang katumbas ang mga kagamitang gawa sa Estados Unidos. Wala. (Palakpakan.) Maraming mga gamit na parating. Gamitin ninyo nang mabuti.

Dahil tayo ay may – higit na mahalaga kaysa sa kagamitan, tayo ay may pinakamahuhusay na mga tao. Ang bawat isa sa inyo ay kumakatawan sa panata ng mandirigma. Ang inyong panata, kakayahan, at kahusayan ang dahilan kung bakit kayo ang pinakatatakutang hukbo ng mandirigma sa kasaysayan.

Kasama ang ating mga kabalikat, ang mga mandirigma ng Amerika ay handang ipaglaban ang ating bayan sa pamamagitan ng kanilang hindi mapapantayang kakayahan. Walang tao—walang diktador, walang rehimen, at walang bayan – ang maaaring maliitin ang kapasyahan ng Amerikano. Paminsan-minsan, noong nakaraan, minaliit nila tayo. Hindi ito naging kanais-nais para sa kanila, di ba? (Palakpakan.) Hindi ito naging kanais-nais.

Hindi tayo aatras, hindi tayo mag-aalingan at hindi tayo mawawalan ng loob sa pagtanggol sa ating kababayan, ng ating kalayaan, at ng ating dakilang bandila ng Amerika. (Palakpakan.) Ang bandila ay sumasagisag sa mga paniniwala ng ating Republika, ng ating kasaysayan, ang sakripisyo ng ating mga bayani, at ang katapatan sa ating minamahal na bayan.

Habang ako ay ang Pangulo, magkakaroon ang sundalo nating nagtatanggol sa ating bayan ng kagamitan, at pondong kakailanganin nila upang iligtas ang ating bansa, humarap sa ating mga kaaway nang mabilis at ng walang alinlangan, at kung kinakailangan, lumaban, tumalo, at palaging, palaging, palaging manalo. Di ba? (Palakpakan.) Ito ang pamana ng American Armed Forces – ang pinakamagaling na pwersa ng kapayapaan at hustisya sa buong mundo.

Ang mga malalayang bayan ay dapat maging matibay, at tinatanggap natin kapag ang ating mga kakampi – mula Europa hanggang Asya – ay sinasariwa ang pakikianib para sa kapayapaan sa pamamagitan ng lakas. Itinataguyod natin ang kapayapaan at katatagan para sa bawat bayan sa mundo—kasama ang mga nasa rehiyong ito. At ito ay isang mahusay na rehiyon.

Bilang pagdiriwang ng mga Amerikano sa Veterans Day ngayong buwan, ikinararangal natin ang mga nagsakripisyo para maging katotohanan ang kapayapaan at katatagan. Nagbibigay pugay tayo sa bawat magigiting na Amerikanong nakauniporme at naninilbihan para sa ating bayan.

Ngayon, maraming bayan ng Indo-Pacific ay umuunlad dahil sa mga sakripisyo ng mga Amerikanong sundalo at ang ating mga kakampi – at dahil din sa inyong mga sakripisyong sa bawat araw.

Dito sa Japan, nakita natin ang lahat na kamangha-manghang mga bagay na posible kapag malaya ang mamamayan. Sa paglipas ng panahon, itinayo ng mga mamamayan ng Japan ang isa sa pinakamatagumpay na lipunan at bansa sa buong mundo.

Sa susunod na 10 araw, bibisita tayo sa South Korea, China, Vietnam, at sa Pilipinas. Maghahanap tayo ng mga bagong pagkakataon para sa pagtutulungan at negosyo, at tayo ay magsasanib-puwersa sa ating mga kaibigan at kakampi para magkaroon ng malaya at bukas na Indo-Pacific Region. Hihingin natin ang malayang, makatarungan, at magkatugmaan na pangangalakal.

Ngunit makukuha lang natin ang kinabukasang ito dahil sa inyo. Ginawa ninyong posible para sa mga mapayapang bansa na maging maunlad, at para sa mga mapayapang tao ang umunlad.

Kayo ang dahilan kung bakit ang mahusay na watawat ng Amerika ay tatayo ng may dangal sa aking likod kahit saan ako pumunta. Sa bawat paglingon ko sa bandilang iyan, iisipin ko ang mga magigiting sundalong katulad ninyo – at iisipin ko rin ang mga makabayang Amerikano, sa bawat henerasyon, na nagbigay ng kanilang, dugo, pawis, luha, hangarin, at pangarap para ipagtanggol ang ating bansa.

Kapag sinundan ninyo ang inyong mga kababayan sa buong rehiyon ng Indo-Pacific – tignan ang mga bandila ng mga malalaya at makapangyarihang mga estado, katulad ng United States at Japan, na makikita sa ating mga pagpupulong diplomatiko sa susunod na sampung araw, ipagmalaki ninyo ang inyong bayan, ipagmalai ninyo ang inyong serbisyo, at ipagmalaki ninyo ang seguridad na ibinibigay ninyo para maisakatuparan ang lahat ng ito.

Katulad ng inyong mga ninuno, kayo — ang ating magigiting na mandirigma – ay ang huling linya ng depensa laban sa mga banta sa mga pangarap ng mga mamamayan ng Amerika, Japan, at ng buong mundo.

Kayo ay ang pinakamalaking pag-asa para sa mga taong naghahangad na mamuhay sa kapayapaan at pagkakasundo – at kayo ay ang pinakamalaking banta laban sa mga diktador na gustong dumagit sa mga inosenteng tao.

Paulit-ulit na ipinatunayan ng kasaysayan na ang daan ng isang malupit na pinuno ay isang patuloy na paglakad papuntang kahirapan, pagdurusa, at pagkaalipin. Nguinit ang daan ng mga malalakas na bayan at malalayang tao, tiyak sa kanilang kahalagahan, at may kumpiyansa sa kanilang kinabukasan, ay isang napatunayang daan patungong kaunlaran at kapayapaan. Minamahal natin ang ating kultura, niyayakap natin ang ating pagpapahalaga, at palagi nating ipaglalaban ang ating paniniwala.

Dahil sa inyo, mga mamamayan ng Amerika, mga mamamayan ng Japan, at mga taong nagmamahal sa kalayaan sa buong mundo, may kakayanang itaguyod ng mga tao ang  kanilang kinabukasan at abutin ang kanilang pangarap. Kami ay tumatanaw ng utang na loob sa inyong mga pamilya – para sa kanilang sakripisyo at suporta na nagbibigay ng pagkakataon sa ating magigiting na sundalong manilbihan. Kami rin ay nagpapasalamat sa mga sakripisyo ng mga mamamayang tapat na tumutulong sa pagpapanatili ng baseng ito at nag-aalaga sa ating mga sundalo at sa kanilang mga pamilya.

Kami ay habang-buhay na nagpapasalamat sa inyong serbisyo at sakripisyo. Habang-buhay kaming tatanaw ng utang na loob.

Ipinagmamalaki kong nandirito ako at kasama ninyo ngayon – marami tayong hinaharap na mga pagsubok, at marami ring pagkakataon, at haharapin natin ito bilang isang lupon. Kapag ginawa natin ito, sigurado ako na ang kinabukasan ng Amerika, ng Japan, at ng ating mga minamahal na kakampi, ay lalong gaganda. Dahil sa mga bayaning tulad ninyo, magtatagumpay ang kalayaan.

Maraming salamat. Pagpalain kayo ng Diyos. Pagpalain ng Diyos ang Armed Forces. Pagpalain ng Diyos ang Estados Unidos. Salamat. Salamat sa inyong lahat. (Palakpakan.) Salamat.


Ibinibigay ang pagsasaling ito bilang isang serbisyo at ang orihinal na pinanggalingang Ingles lamang ang dapat na isaalang-alang bilang awtoritatibo.
Mga Update sa Email
Mangyaring ibigay ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa ibaba para makapag-sign up para sa mga update o para maakses ang iyong kagustuhan sa pag-subscribe.