rss
Pinakahuling Balita
2017-11-08

Mga Salita Ni Pangulong Trump Sa National Assembly Ng Republic Of Korea

Sa maikling panahon ng pamamalagi sa inyong bansa, kami ni Melania ay namangha sa mga sinauna at modernong mga kahanga-hangang bagay nito, at kami ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyong magandang pagbati sa amin.
Kagabi, ipinakita sa amin nina Pangulo at Unang Ginang Moon ang napakainit na pagtanggap sa sa pamamagitan ng isang masarap na salu-salo sa Blue House. Nagkaroon kami ng produktibong talakayan tungkol sa umiigting na pagtutulungan ng militar at bumubuting ugnayang pangkalakalan sa pagitan ng ating mga bansa sa simulain ng katarungan at pagkakatugunan.


2017-11-05

Ang Pahayag Ni Pangulong Trump Sa Mga Sundalo Ng Yokota Air Base

Ikinararangal kong makapunta sa napakagandang bansang ito, tahanan ng mga katangi-tanging Hapon! Ang Japan ay kinaiingatang kasangga at mahalagang kakampi ng Estados Unidos. Nagpapasalamat kami sa kanilang malugod na pagtanggap sa amin, at sa ilang dekada ng mainit na pagkakaibigan sa pagitan ng ating dalawang bansa.


2017-10-17

Adm. Harry Harris Komander – Lektura sa IISS Fullerton

Salamat, Dr. Huxley, sa magandang pagpapakilala – malaking karangalan para sa akin ang magbigay ng talumpati sa pangkat na ito ng mga bihasang pinuno, dito sa Fullerton Lecture. Ang inyong mga nagkakaiba-iba at maaalam na opinyon ay bahagi ng ingkubador ng mga ideya na siyang nagbibigay-diin sa kahalagahan ng rehiyong ito.


  • Burahin Lahat
Mga Update sa Email
Mangyaring ibigay ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa ibaba para makapag-sign up para sa mga update o para maakses ang iyong kagustuhan sa pag-subscribe.